HAPPY NEW YEAR

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  HD_tao_trang_rieng_tren_VIOLET.jpg Diem_moi_TS_2014.jpg Tin_hoc_CS_DH_CNTT.jpg Huyhieudoanchinhthucweb_21.jpg Bai_hat_truyen_thong_Doan_Hoi.jpg Huyen_doan_Hoang_Hoa.jpg Doan_TN1.jpg Goodmorning33.gif Haveagoodday.gif Z53ksljr.gif Goodmorning6.gif Goodmorning3.gif 121749xcitefungoodmorning.gif 391.gif 26gh6hdv.gif Yuri_gagarin_flight_video.flv Warmup_video.flv Xuan_Da_Ve.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Dự báo thời tiết

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  ĐỀ E - THI THỬ ĐH 2013 - HÀ NỘI - KEYS

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
  Ngày gửi: 15h:22' 26-06-2013
  Dung lượng: 61.5 KB
  Số lượt tải: 1191
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GD-ĐT HÀ NỘI
  TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC
  -----*****-----
  (Đề thi có 06 trang)
  Ngày thi 10/03/2013
  ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 - ĐỢT I
  MÔN: TIẾNG ANH (KHỐI D + A1)
  Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
  (80 câu trắc nghiệm)

  
  
  Họ, tên thí sinh:.............................................................................................. .................................. Số báo danh: ................................................

  Part I: Mark A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs in the position of the main stress in the following questions.
  Question 1: A. explanation   B. preparation  C. considerate       D. information
  Question 2: A. appearance   B. ambitious     C. performance     D. telephone
  Question 3: A. individual     B. competitive     C. occupation        D. documentary
  Question 4: A. relation           B. arrange            C. summary           D. eliminate
  Question 5: A. different          B. important         C. essential          D. negation
  Part II: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
  Question 6: To solve this problem, it is advisable__________
  A. a drastic measure to be adopted             B. that to adopt a drastic measure
  C. that a drastic measure be adopted           D. that a drastic measure is adopted
  Question 7: John: "Do you think that we should use public transportation to protect our environment?"
        Laura. " _______"
  A. Yes, it’s an absurd idea                 B. There’s no doubt about it
  C. Of course not. You bet               D. Well, that’s very surprising
  Question 8: On the second thought, I believe I will go with you to the theater.
  A. On reflection                           B. For this time only
  C. After discussing with my wife    D. For the second time
  Question 9: On_____he had won, he jumped for joy.
  A. he was told    B. having told    C. being told          D. telling
  Question 10: I must take this watch to be repaired; it _____ over 20 minutes a day.
  A. gains            B. accelerates        C. increases            D. progresses
  Question 11: When a fire broke out in the Louvre, at least twenty _________ paintings were destroyed, including two by Picasso.
  A. worthless       B. priceless          C. valueless             D. worthy
  Question 12: His brother refuses to even listen to anyone else’s point of view. He is very____
  A. open-minded  B. kind-hearted      C. narrow-minded     D. absent-minded
  Question 13: The story he invented was completely ______ . I don’t believe it.
  A. true                B. truth                 C. truthful                 D. untrue
  Question 14: What chemical is this? It’s_______a horrible smell.
  A. giving over       B. giving off              C. giving down         D. giving up
  Question 15: In many ways, she _______ me of someone I knew at school.
  A. remembers      B. reminds C. recalls             D. resembles
  Question 16: Learning English isn’t so difficult once you_____
  A. get down to it     B. get off it                C. get on it              D. get down with it
  Question 17: Geogre wouldn’t have met Mary ______ to his brother’s graduation party.
  A. had he gone                  B. hadn’t he gone
  C. if he had not gone               D. if he shouldn’t have gone
  Question 18: Nowadays children would prefer history ____ in more practical ways.
  A. to be taught       B. teach               C. be taught              D. to teach
  Question 19: John has a monthly bank ___ sent to him so that he knows how much there is in his account.
  A. statement      B. overdraft           C. cheque             D. balance
  Question 20: Can you list the problems ____ poor and ____ countries?
  A. facing/ overpopulation                       B. facing/overpopulated
  C. face/ overpopulated                          D. facing/overpopulating
  Question 21: The sheep were huddled into a ____ to protect them from overnight frosts.
  A. cage        B. pen           C. kennel         D. hutch
  Question 22: There is ____ in my bedroom.
  A. a square wooden old table              B. an old square wooden table
  C. a wooden old square table             D. an old wooden square table
  Question 23: There seems to be a large ________ between the number of people employed in service industries and those employed in the primary sectors.
   
  Gửi ý kiến

  Liên kết Trường - Phòng - Sở

  Trắc nghiệm sở thích khi chọn ngành học

  Toán lớp 11

  Trắc nghiệm Vật Lý lớp 12

  Phim hoạt hình Tom & Jerry