HAPPY NEW YEAR

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  HD_tao_trang_rieng_tren_VIOLET.jpg Diem_moi_TS_2014.jpg Tin_hoc_CS_DH_CNTT.jpg Huyhieudoanchinhthucweb_21.jpg Bai_hat_truyen_thong_Doan_Hoi.jpg Huyen_doan_Hoang_Hoa.jpg Doan_TN1.jpg Goodmorning33.gif Haveagoodday.gif Z53ksljr.gif Goodmorning6.gif Goodmorning3.gif 121749xcitefungoodmorning.gif 391.gif 26gh6hdv.gif Yuri_gagarin_flight_video.flv Warmup_video.flv Xuan_Da_Ve.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Dự báo thời tiết

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  E 12 – GRAMMAR & EXERCISES – FULL YEAR

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
  Ngày gửi: 08h:35' 20-08-2013
  Dung lượng: 323.0 KB
  Số lượt tải: 2568
  Số lượt thích: 0 người
  E 12 – GRAMMAR & EXERCISES – FULL YEAR
  I. Ngữ âm:
  1. Cách phát âm –ed:
  - Có 3 cách phát âm –ed:
  * đọc thành âm /id/ với những từ có âm cuối là / t, d /
  * đọc thành âm /t/ với những từ có âm cuối là /p, f, k, s, ∫, t∫, θ /
  * đọc thành âm /d/ với những trường hợp còn lại
  Ex:
  /id/
  /t/
  /d/
  
  - dedicated
  - stopped
  - opened
  
  - devoted
  - laughed
  - arrived
  
  - pretended
  - liked
  - discovered
  
  - needed
  - washed
  - interviewed
  
  
  2. Cách phát âm của –s / -es
  - Có 3 cách phát âm –s hoặc –es:
  * đọc thành âm /s/ với những từ có âm cuối là / p, f, k, t, θ /
  * đọc thành âm /iz/ với những từ có âm cuối là / s, z, ∫, t∫, /
  * đọc thành âm /z/ với những trường hợp còn lại
  Ex:
  /s/
  /iz/
  /z/
  
  - cups
  - buses
  - tables
  
  - laughs
  - washes
  - swallows
  
  - likes
  - watches
  - schoolyards
  
  - baths
  - boxes
  - days
  
  
  3. Cách đánh dấu trọng âm:
  a. Từ có 2 âm tiết: Trọng âm có thể rơi vào âm tiết đầu hoặc âm tiết thứ hai.
  - Danh từ và tính từ:
  - Trọng âm được đặt ở vần đầu
  Ex: ‘table, ‘happy, ‘lucky, ‘weather……
  - Một số danh từ có trọng âm ở từ gốc
  Ex: de’sign, be’lief, ac’cept, de’mand………..
  - Danh từ tận cùng –OO hay –OON: trọng âm đặt trên vần này
  Ex: after’noon, bam’boo, bal’loon……..
  - Động từ:
  - động từ tận cùng bằng –OW, -EN, -Y, -EL, -LE, -ISH: trọng âm ở vần thứ nhất
  Ex: ‘follow, ‘finish, ‘carry, ‘suffer, ‘harden, ‘answer………
  - động từ tận cùng bằng –ATE: trọng âm đặt ở vần hai
  Ex: trans’late, cre’ate……..
  - Từ hai vần vừa là danh từ vừa là động từ:
  + Trọng âm được đặt ở vần thứ nhất khi chúng là danh từ
  Ex: ‘record, ‘object……
  + Trọng âm được đặt ở vần thứ hai khi chúng là động từ
  Ex: re’cord, ob’ject……
  Note: Không phải tất cả các từ hai vần vừa là danh từ vừ là động từ đều theo qui tắt này
  Một số từ có trọng âm ở vần thứ nhất: purchase, promise, sorrow……..
  Một số từ có trọng âm ở vần thứ hai: regret, surprise, control…….
  - Giới từ: trọng âm được đặt ở từ gốc
  Ex: be’hind, be’fore, a’bove……..
  - Từ ghép:
  - Danh từ: trọng âm thường đặt ở từ đầu
  Ex: ‘baseball, ‘schoolbag, ‘drugstore…..
  - Tính từ: trọng âm thường đặt ở vần thứ hai
  Ex: good-‘looking, bad-‘tempered, old-‘fashioned
  - Đại từ phản thân: trọng âm đặt ở vần “self / selves”
  Ex: my’self, him’self, them’selves
  b. Từ có 3 âm tiết:
  - Những từ có hậu tố là: -ade, -ee, -ese, -ette, -ique, -eer, -ain thì trọng âm chính rơi vào ngay âm tiết đó
  Ex: lemo’nade, ciga’rette, Vietna’mese, enter’tain …
  - Âm tiết liền trước các hậu tố -tion, thường nhận trọng âm
  Ex:, trans’lation
  - Từ tận cùng bằng –ate thường đặt ở âm thứ 3 tính từ cuối
  Ex: ‘generate, cer’tificate, cong’ratulate
  c. Từ có 3 âm tiết trở lên:
  - Những từ tận cùng bằng các hậu tố -ic, -ual, -ian, -ical, -ity, -graphy, -ics, -logy âm tiết liền trước nó thường nhận trọng âm
  Ex: eco’nomic, intel’lectual, mathema’tician, poli’tician, eco’nomical, uni’versity, ge’ography, mathe’matics soci’ology
  - Trọng âm đặt ở âm thứ 2 trước các hậu tố -ize, -ary
  Ex: ‘modernize, ‘dictionary, i’maginary

  EXERCISE
  Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.
  1. A. interviewed B. performed C. finished D. delivered
  2. A. adopted B. appealed C. dedicated D. wounded
  3. A. endangered B. threatened C.
   
  Gửi ý kiến

  Liên kết Trường - Phòng - Sở

  Trắc nghiệm sở thích khi chọn ngành học

  Toán lớp 11

  Trắc nghiệm Vật Lý lớp 12

  Phim hoạt hình Tom & Jerry