HAPPY NEW YEAR

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  HD_tao_trang_rieng_tren_VIOLET.jpg Diem_moi_TS_2014.jpg Tin_hoc_CS_DH_CNTT.jpg Huyhieudoanchinhthucweb_21.jpg Bai_hat_truyen_thong_Doan_Hoi.jpg Huyen_doan_Hoang_Hoa.jpg Doan_TN1.jpg Goodmorning33.gif Haveagoodday.gif Z53ksljr.gif Goodmorning6.gif Goodmorning3.gif 121749xcitefungoodmorning.gif 391.gif 26gh6hdv.gif Yuri_gagarin_flight_video.flv Warmup_video.flv Xuan_Da_Ve.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Dự báo thời tiết

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  E 12 – TẬP HỢP BÀI TẬP HK1 - KEYS

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
  Ngày gửi: 17h:01' 02-07-2013
  Dung lượng: 833.5 KB
  Số lượt tải: 2373
  Số lượt thích: 0 người
  E 12 – TẬP HỢP BÀI TẬP HK1 - KEYS
  Unit 1: HOME LIFE
  Exercise 1: Hãy chọn một câu trả lời đúng nhất:
  My mother works _______a nurse in a big hospital. She examines the patients.
  A. for B. as C. in D. at
  She had to work on _______last night, so she is very tired this morning.
  A. the roof B. the table C. the bed D. night shift
  My father is very busy with his work at the office. He usually comes home very _______at night.
  A. late B. early C. on time D. past
  My mother _______very early in the morning to prepare our breakfast.
  A. cries B. sleeps C. gets up D. stays up
  My mother is a _______woman. She does all the household chores to make us more comfortable.
  A. caring B. careless C. harmful D. boring
  In my free-time, I often help mom with _______the house.
  A. to clean B. clean C. cleaning D. cleans
  I take responsibility to _______my little brothers because they are sometimes very naughty.
  A. look after B. get up C. sit down D. shut up
  My responsibility is to wash dishes and _______the garbage.
  A. take off B. take out C. take care of D. take over
  My brothers love joining my dad in _______things around the house at weekends.
  A. mend B. mended C. to mend D. mending
  Whenever problems come up, we discuss frankly and find _______quickly.
  A. solve B. solution C. solved D. to solve
  Mai is my closest friend. We are always willing to _______feelings to each other.
  A. tear B. cut C. share D. shake
  My family is the base from which we can go into the world with _______.
  A. confide B. confidence C. confident D. confiding
  I like doing _______such as cooking, washing and cleaning the house.
  A. house-keeper B. white house C. lord of house D. household chores
  My father is a _______He often does researches with animals and plants.
  A. botanist B. biologist C. chemist D. mathematician
  In my family, both my parents _______to give us a nice house and a happy home.
  A. join hands B. get out C. shake hands D. clutch hands
  My brothers are often very _______to what I say. They are really lovable.
  A. obey B. obedience C. obedient D. obstacle
  Unlike most men, my uncle likes _______very much. I like his eel soup very much.
  A. having a shower B. drinking beer C. playing cards D. cooking
  My responsibility is to _______my little brothers.
  A. take care of B. join hands C. take over D. work together
  Although my father is very busy, he tries _______much time taking care of his children.
  A. to spend B. spending C. to get up D. getting up
  My father is very helpful. He is always _______give a hand with cleaning the house.
  A. will to B. will C. willing D. willing to

  Exercise 2: Hãy xác định một câu có phần gạch dưới cần được sửa lại cho đúng:
  My brothers love joining my dad in to mend things around the house at weekends.
  A B C D
  I am now in my attempt winning a place at the same university to my brother.
  A B C D
  My mother works in a doctor in a big hospital. She examines the patients.
  A B C D
  My responsibility is to wash dishes and take off the garbage.
  A B C D
  In my free-time, I often help mom with cooking the house.
  A B C D
  My father and my mom joins hands to give us safety, security and happy family.
  A B C D
  Once a week, my mother have to work on a night shift at hospital.
  A B C D
  His eel soup is the best one I have ever eat.
  A B C D
  I’m now under study pressure, so I feel very fine all the time.
  A B C D
  After hospital, my mother rushes to the market, then hurried home for the dinner.
  A B C
   
  Gửi ý kiến

  Liên kết Trường - Phòng - Sở

  Trắc nghiệm sở thích khi chọn ngành học

  Toán lớp 11

  Trắc nghiệm Vật Lý lớp 12

  Phim hoạt hình Tom & Jerry