HAPPY NEW YEAR

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  HD_tao_trang_rieng_tren_VIOLET.jpg Diem_moi_TS_2014.jpg Tin_hoc_CS_DH_CNTT.jpg Huyhieudoanchinhthucweb_21.jpg Bai_hat_truyen_thong_Doan_Hoi.jpg Huyen_doan_Hoang_Hoa.jpg Doan_TN1.jpg Goodmorning33.gif Haveagoodday.gif Z53ksljr.gif Goodmorning6.gif Goodmorning3.gif 121749xcitefungoodmorning.gif 391.gif 26gh6hdv.gif Yuri_gagarin_flight_video.flv Warmup_video.flv Xuan_Da_Ve.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Dự báo thời tiết

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  E 12 - VĂN PHẠM & BÀI TẬP ĐẦY ĐỦ

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: reupdated
  Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
  Ngày gửi: 06h:55' 06-08-2013
  Dung lượng: 844.5 KB
  Số lượt tải: 3107
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT 1. SUBJECT, OBJECT, POSSESSIVE PRONOUN, QUESTION

  I. Cirle the best option to complete each sentence:
  1. Could you tell me _________ you don’t like living in a big city?
  a. how b. when c. where d. why
  2. “ _________ are they?”. “Oh, the President’s daughters”
  a. Who b. Whom c. Which d. That
  3. _________ book is this, yours or mine?
  a. what b. whose c. with d. whom
  4. _________ did you get to Brighton? By train
  a. when b. where c. why d. how
  5. Do you know that girl? _________ is her name?
  a. How b. Which c. What d. Who
  6. How _________ will the journey take? Two hours or more?
  a. often b. far c. much d. long
  7. _________ is that bike? It’s Tom’s
  a. Whose b. Who c. Where d. When
  8. _________ is her job? She’s a doctor
  a. Who b. What c. Whose d. Which
  9. The dog bit _________ on the leg
  a. hers b. her c. she d. he
  10. _________ are going camping over the weekend
  a. We b. us c. our d. He
  11. _________ father is a teacher
  a. He b. his c. She d. him
  12. _________ children does your sister have?
  a. How b. How many c. How much d. What
  13. Jack and Jill got engaged last week. When are _________ going to get married?
  a. them b. they c. their d. we
  14. He is looking for _________ shoes
  a. him b. her c. his d. he
  15. _________ is going to New York on vacation
  a. We b. You c. He d. I


  II. Write these sentences using subject and object pronouns instead of the underlined words:
  1. John and I saw Peter yesterday. He bought John and me a cup of coffee

  2. David and Mike are arriving today. I’m meeting David and Mike at the station

  3. I’m looking for Mary. Have you seen Mary? Mary isn’t at home

  4. Peter and I saw a film called The Tiger yesterday. Have you seen The Tiger?

  5. Come to the swimming pool with Joanna and me. Joanna and I are leaving now

  6. George and Jane are meeting Paul today. Paul is having lunch with George and Jane

  7. There’s Jack. Jack’s got a heavy suitcase. Shall we help Jack?

  8. “Did you see Jonathon last night?” “No, I phoned Jonathon but Jonathon wasn’t there”  III. Write the questions to which the underlined words are the answers:
  1. I was born in 1980

  2. My father was born in Quang Nam

  3. My address is 3 Le Loi street

  4. It’s very hot in HCM in March

  5. It takes two hours to ride to Vung Tau by motorbike

  6. It’s Mr. Dawson’s car

  7. I go to school by bike

  8. My sister speaks English fluently

  9. Lan drank your lemon juice


  10. Her brother weighs 50 kilos

  11. I have learnt English for 6 months

  12. This bridge is 5 meters long

  13. No, I’m not a teacher. I’m a student

  14. My mother goes shopping once a month

  15. He was absent from school because he felt sick

  16. Mr. Pike enjoys travelling

  17. There are ten trees in the garden

  18. The cat is in the box

  19. Those are her pencils

  20. Her brother has breakfast at 6 o’clock every morning

  21. My mother works in a hospital

  22. Mr. Nam goes to work by car every day

  23. This shirt costs 150,000 VND
   
  Gửi ý kiến

  Liên kết Trường - Phòng - Sở

  Trắc nghiệm sở thích khi chọn ngành học

  Toán lớp 11

  Trắc nghiệm Vật Lý lớp 12

  Phim hoạt hình Tom & Jerry