HAPPY NEW YEAR

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  HD_tao_trang_rieng_tren_VIOLET.jpg Diem_moi_TS_2014.jpg Tin_hoc_CS_DH_CNTT.jpg Huyhieudoanchinhthucweb_21.jpg Bai_hat_truyen_thong_Doan_Hoi.jpg Huyen_doan_Hoang_Hoa.jpg Doan_TN1.jpg Goodmorning33.gif Haveagoodday.gif Z53ksljr.gif Goodmorning6.gif Goodmorning3.gif 121749xcitefungoodmorning.gif 391.gif 26gh6hdv.gif Yuri_gagarin_flight_video.flv Warmup_video.flv Xuan_Da_Ve.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Dự báo thời tiết

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  REPORTED SPEECH - GRAMMAR + EXERCISES

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
  Ngày gửi: 06h:55' 06-08-2013
  Dung lượng: 417.0 KB
  Số lượt tải: 5421
  Số lượt thích: 0 người
  Direct speech and Reported speech
  I. Definition:
  1. Lời nói trực tiếp: là sự lặp lại chính xác những từ của người nói.
  - Lời nói trực tiếp được đặt trong dấu ngoặc kép và sau động từ chính có dấu phẩy(,) hoặc dấu hai chấm(:).
  - Đôi khi mệnh đề chính cũng có thể đặt sau lời nói trực tiếp.
  Ex: “ I don’t like this party” Bill said.
  2. Lời nói gián tiếp (indirect/reported speech) là lời tường thuật lại ý của người nói, đôi khi không cần phải dung đúng những từ của người nói.
  Ex: Bill said that he didn’t like that party.
  II. Những thay đổi trong lời nói gián tiếp:
  1. Thay đổi động từ: Thì của các động từ trong lời nói gián tiếp thay đổi theo một nguyên tắc chung là lùi về quá khứ (các thì xuống cấp):

  Direct Speech
  Reported Speech
  
  1. Present Simple:V1
  Ex1: Nam said “I am told to be at school before 7 o’clock”
  Ex2: He said “ I like beer”

  2. Present Progressive: am/is/are +Ving
  Ex: He said “I’m watching TV”

  3. Present Perfect: has/have + V3/ed
  Ex: He said “ I have just bought a new book”

  4. Past Simple: V2/ed
  Ex: They said “ We came by car ”

  5. Past Progressive: was/were + V-ing
  Ex: He said “I was sitting in the park at 8 o’clock”  6. Past Perfect: had + V3/ed
  Ex: She said “ My money had run out”

  7. Future Simple: will +V without to (V0)
  Ex: Lan said “I’ll phone you”

  8. can
  Ex: He said “ you can sit here”

  9. may
  Ex: Mary said “I may go to Ha noi again”

  10. must
  Ex: He said “I must finish this report”
  1. Past Simple:V2/ed
  EX1: Nam said (that) he was told to be at school before 7 o’clock.
  Ex2: He said (that) He liked beer

  2. Past Progressive:was/were+Ving
  Ex: He said (that) he was watching TV

  3. Past Perfect: had + V3/ed
  Ex: He said (that) I had just bought a new book

  4. Past Perfect: had + V3/ed
  Ex: They said (that) they had come by car

  5. was/were+V-ing or Past Perfect progressive
  Ex:-He said ( that ) he was sitting in the park at 8 o’clock”
  - He said ( that )he had been sitting in the park at 8 o’clock”

  6. Past Perfect: had + V3/ed
  Ex: She said ( that) her money had run out

  7. would + V without to ( Vo)
  Ex: Lan said ( that) she would phone me

  8. could
  Ex : He said ( that) we could sit there

  9. might
  Ex: Mary said ( that) shemight go to Ha noi again

  10. must/ had to
  Ex: He said ( that)he had to finish that report
  
  * Chú ý: Một số trường hợp không đổi thì của động từ trong câu gián tiếp:
  - Nếu động từ ở mệnh đề giới thiệu được dùng ở thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành hoặc tương lai đơn, thì của động từ trong câu gián tiếp vẫn không thay đổi
  Eg: He says/ he is saying/ he has said/ he will say, “the text is difficult”.
  ( He says/ is saying/ has said/ will say (that) the text is difficult.

  - Khi câu nói trực tiếp thể hiện một chân lý hoặc một hành động lặp lại thường xuyên, thì của động từ trong câu gián tiếp vẫn không thay đổi
  Eg: My teacher said “The sun rises in the East”
  ( My teacher said (that) the sun rises in the East.
  He said, ‘My father always drinks coffee after dinner’
  ( He said (that) his father always drinks coffee after dinner

  - Nếu lúc tường thuật, điểm thời gian được đưa ra trong lời nói gián tiếp vẫn chưa qua, thì của động từ và trạng từ thời gian vẫn được giữ nguyên
  Eg: He said, “ I will come to your house tomorrow”
  ( He said (that) he will come to my house tomorrow.
  - Câu tiếp có dạng câu điều kiện loại 2 hoặc loại 3:
  Eg: He said; “If
   
  Gửi ý kiến

  Liên kết Trường - Phòng - Sở

  Trắc nghiệm sở thích khi chọn ngành học

  Toán lớp 11

  Trắc nghiệm Vật Lý lớp 12

  Phim hoạt hình Tom & Jerry