HAPPY NEW YEAR

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  HD_tao_trang_rieng_tren_VIOLET.jpg Diem_moi_TS_2014.jpg Tin_hoc_CS_DH_CNTT.jpg Huyhieudoanchinhthucweb_21.jpg Bai_hat_truyen_thong_Doan_Hoi.jpg Huyen_doan_Hoang_Hoa.jpg Doan_TN1.jpg Goodmorning33.gif Haveagoodday.gif Z53ksljr.gif Goodmorning6.gif Goodmorning3.gif 121749xcitefungoodmorning.gif 391.gif 26gh6hdv.gif Yuri_gagarin_flight_video.flv Warmup_video.flv Xuan_Da_Ve.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Dự báo thời tiết

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  TẬP HỢP ĐỀ E + NGỮ PHÁP - ÔN ĐH 2013

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: 6 files
  Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
  Ngày gửi: 17h:15' 25-06-2013
  Dung lượng: 239.2 KB
  Số lượt tải: 440
  Số lượt thích: 0 người
  KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
  Khoá ngày 21 tháng 06 năm 2013 tại TP.HCM
  Môn thi : ANH Thời gian: 60 phút (không tính thời gian giao đề)
  I. Choose the word/ phrase (A, B, C or D) that best fits the space in each sentence. (2.5 pts)
  1. - “_______ stay with Vietnamese friends in the college dormitory?”
  - “Sorry, but I disagree with you, Ben. There’s no chance to practice speaking English then.”
  A. I think B. How can we C. What about D. Why don’t we
  2. The Lunar New Year normally comes _______ late January or early February.
  A. at B. in C. on D. since
  3. Lan walks past the boutique everyday_______ her way to school.
  A. through B. at C. on D. from
  4. Auld Lang Syne is a song _______ is sung on New Year’s Eve.
  A. it B. whose C. when D. that
  5. After an hour walking between the green paddy _______, we finally reached the village entrance.
  A. fields B. courts C. yards D. places
  6. Areas in the countryside can _______ some rain during the day.
  A. reach B. wish C. expect D. turn
  7. We shouldn’t do_______bad to the environment.
  A. nothing B. anything C. everyone D. someone
  8. _______ television, people can get the latest information and enjoy interesting programs.
  A. Though B. Because C. Therefore D. Thanks to
  9. The Internet is now_______ not only in cities, but also in the countryside.
  A. careful B. available C. helpless D. interested
  10. – “Could you do me a favor, please?”
  - “_______”
  A. Let me help you. B. Yes, go ahead!
  C. No, Thanks. I’m fine. D. Sure. What can I do for you?

  Answers:
  1. D 2.B 3.C 4.D 5.A
  6. C 7.B 8.D 9.B 10.D

  II. Choose the underlined word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting. (0,5 pt)
  11. My uncle doesn’t care how much does the car cost; he is buying it anyway.
  A B C D
  12. Stop making so much noise or the neighbors will get angrily.
  A B C D

  Answers: 11. B 12. D
  III. Choose the word (A, B, C or D) that best fits the blank space in the following passage. (1,5pts)
  Many countries in Asia, such as Japan, Taiwan, the Philippines, Indonesia, are very (13) _______ to the Pacific Rim which is (14) _______ as the “Ring of Fire”. These countries are affected by more earthquakes and volcanoes than anywhere else in the world. People in these countries may (15) _______ landslides, liquid rock, ash and tidal waves as a result. In June 1991, Mount Pinatubo (16) _______ the Philippines erupted. Despite scientist’s advance warning of the (17) _______, hundreds of people were killed. The area around the volcano was badly damaged. Flows of very hot ash and liquid rock forced people to run away from the area. They were not able to go back (18) _______ several months afterwards.
  13. A. close B. similar C. used D. pleasant
  14. A. know B. knew C. known D. knowing
  15. A. experience B. enjoy C. take D. discover
  16. A. at B. in C. on D. from
  17. A. tornado B. storm C. eruption D. earthquake
  18. A. since B. on C. before D. until

  Chú ý: Thí sinh chỉ ghi mẫu tự A, B, C, hoặc D vào ô trả lời

  Answers:
  13.A 14.C 15.A
  16.B 17.C 18.D

  IV. Read the passage, then decide if the statements that follow it are True or False. (1.0 pt)
  It might sound strange to you but these are some important rules. If you want to pass examinations, then study grammar. However
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Liên kết Trường - Phòng - Sở

  Trắc nghiệm sở thích khi chọn ngành học

  Toán lớp 11

  Trắc nghiệm Vật Lý lớp 12

  Phim hoạt hình Tom & Jerry