HAPPY NEW YEAR

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  HD_tao_trang_rieng_tren_VIOLET.jpg Diem_moi_TS_2014.jpg Tin_hoc_CS_DH_CNTT.jpg Huyhieudoanchinhthucweb_21.jpg Bai_hat_truyen_thong_Doan_Hoi.jpg Huyen_doan_Hoang_Hoa.jpg Doan_TN1.jpg Goodmorning33.gif Haveagoodday.gif Z53ksljr.gif Goodmorning6.gif Goodmorning3.gif 121749xcitefungoodmorning.gif 391.gif 26gh6hdv.gif Yuri_gagarin_flight_video.flv Warmup_video.flv Xuan_Da_Ve.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Dự báo thời tiết

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  TỔNG ĐỀ E - THI ĐH 2013 (1)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
  Ngày gửi: 17h:12' 25-06-2013
  Dung lượng: 461.5 KB
  Số lượt tải: 668
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC
  Chọn phương án (A hoặc B, C, D
  1. A. myth     B. breath  C. tooth       D. with
  2.  A. biscuits      B. magazines   C. newspapers   D. vegetables
  3.  A. packed      B. punched  C. pleased        D. pushed
  4.  A. call      B. cup C. coat D. ceiling
  5.  A. month      B. boss  C. shop      D. got
  Chọn phương án (A hoặc B, C, D
  6.  A. become      B. between       C. improve      D. forward
  7.  A. assistant      B. holiday      C. colony      D. possible
  8.  A. faithfully      B. sincerely       C. completely      D. extremely
  9.  A. figure      B. ever       C. apply      D. happy
  10.  A. salary       B. essential       C. industry       D. interview
  Từ vựng: Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau:
  11.  We love HANOI, ___________ in the spring.
  A. mostly   B. most   C. especially   D. specially
  12.  Are you looking for anything in ___________ ?
  A. special   B. detail   C. peculiar   D. particular
  13. Dress ___________ when you go for an interview. Don’t wear your Jeans.
    A. nice   B. nicely   C. smart   D. newly   
  14. Mexico is the most popular vacation _____ for people from The United States.
   A. target   B. connection   C. departure   D. destination
  15. To the best of my ___________ , he married an Irish girl
   A. retention   B. recall   C. memory    D. recollection
  16. Every Sunday we ___________ go walking in the park.
   A. seldom   B. usually  C. rarely   D. never
  17. We’ll play tennis and ___________ we’ll have lunch.
   A. so   B. after   C. immediately   D. then
  18. I feel terrible, I didn’t sleep ___________ last night.
   A. an eye    B. a wink   C. a jot   D. an inch
  19. This is the most expensive car I have ___________ driven.
   A. ever   B. always   C. often   D. sometimes
  20. The ___________ at the football match because violent when their team lost.
   A. spectators   B. groups   C. observers   D. customers
  Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D)
  People in many countries grow fresh water fish from eggs. They move the small fish into lakes and rivers. The fish live and (21) _____ there. People go (22) ______in these lakes and rivers. They enjoy catching fish because fish is also good food. Now the Japanese grow salt water fish. Most of them are yellow tail fish. Workers grow the fish from eggs. Every time they feed the fish, they play (23) _______ of piano music. The fish (24) ____that piano music means food. When the fish are small, the Japanese put them into the ocean near the land. The fish find some of their (25)____ food. Workers also feed them. They play the same piano music.
  The fish (26) ___________know the music.They swim toward it and (27) ______ the food. In (28) _________ months the fish are large. The Japanese play the same music. The fish swim toward it and the workers (29) __________them. The Japanese get about 15 percent of their seafood (30) ________farms in the ocean.
  21.  A. bread       B. born       C. grow       D. develop
  22.  A. enjoying       B. fishing       C. shopping       D. catching
  23.  A. songs       B. films       C. tapes       D. lot
  24.   A. think        B. recognize      C. realize          D. learn
  25.  A. own       B. own’s        C. self        D. self’s
  26.  A. recently        B. mostly        C. nearly        D. already
  27.  A. see        B. find        C. bite        D. hold
  28.  A. few       B. a few        C. couple       D. many
  29.  A. grasp        B. catch        C. seize        D. hold
  30.  A. on        B. of        C. from        D. in
  Văn phạm: Chọn phương án đúng (
   
  Gửi ý kiến

  Liên kết Trường - Phòng - Sở

  Trắc nghiệm sở thích khi chọn ngành học

  Toán lớp 11

  Trắc nghiệm Vật Lý lớp 12

  Phim hoạt hình Tom & Jerry