HAPPY NEW YEAR

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  HD_tao_trang_rieng_tren_VIOLET.jpg Diem_moi_TS_2014.jpg Tin_hoc_CS_DH_CNTT.jpg Huyhieudoanchinhthucweb_21.jpg Bai_hat_truyen_thong_Doan_Hoi.jpg Huyen_doan_Hoang_Hoa.jpg Doan_TN1.jpg Goodmorning33.gif Haveagoodday.gif Z53ksljr.gif Goodmorning6.gif Goodmorning3.gif 121749xcitefungoodmorning.gif 391.gif 26gh6hdv.gif Yuri_gagarin_flight_video.flv Warmup_video.flv Xuan_Da_Ve.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Dự báo thời tiết

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  VÀI ĐỀ E 2013 - THI THỬ ĐH (2)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
  Ngày gửi: 17h:12' 25-06-2013
  Dung lượng: 145.0 KB
  Số lượt tải: 734
  Số lượt thích: 0 người
  TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC & LUYỆN THI
  TRẦN CAO VÂN
  ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013
  Môn thi : TIẾNG ANH, Khối D
  
  ----------------------------
  ĐỀ CHÍNH THỨC
  Thời gian làm bài : 90 phút
  (Đề thi có 06 trang)
  
  


  ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH.


  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following word.
  Question 1: A. committee B. referee C. employee D. refugee
  Question 2: A. alcohol B. comment C. chemical D. proceed
  Question 3: A. company B. atmosphere C. customer D. employment
  Question 4: A. apprehension     B. preferential     C. conventional     D. calculation
  Question 5: A. satisfactory     B. alter     C. military     D. generously

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
  Question 6 : Not until the end of the 19th century ______ become a scientific discipline.
  A. plant breeding has B. did plant breeding
  C. plant breeding had D. has plant breeding
  Question 7: When friends insist on ______ expensive gifts, it makes most people uncomfortable.
  A. them to accept B. they accepting C. their accepting D. they accept
  Question 8: _________ that she burst into tears. A. Such was angry girl B. So angry she was C. She was angry so D. Her anger was such
  Question 9: They always kept on good ______ with their next-door neighbors for the children’s sake.
  A. will B. friendship C. terms D. relations
  Question 10: They stayed for hours, ______ my mother was very annoyed about.
  A. that B. which C. this D. whom
  Question 11: The vase is definitely not_______, but just a very good imitation.
  A. real B. factual C. genuine D. true
  Question 12: I walked away as calmly as I could. __________, they would have thought I was a thief.
  A. In case B. If so C. Or else D. Owing to
  Question 13: Please answer the phone for me. I don`t want to speak to ______ it is
  A. whoever B. whatever C. whenever D. wherever
  Question 14: By the time Brown’s daughter graduates, __________ retired. A. he B. he has C. he’ll being D. he’ll have
  Question 15: __________the storm, the ship couldn`t reach its destination on time.
  A. Because of B. Incase of C. In spite of D. But for
  Question 16: While ________ to help Tim with his math, I got impatient because he wouldn’t pay attention to what I was saying.
  A. I am trying B. having tried C. I try D. trying
  Question 17: The problem is difficult, therefore ______ students could answer it.
  A. a great number of B. a lot of C. few D. a few
  Question 18: I was in a such hurry that I left one of my bags _________
  A. out B. behind C. on D. aside
  Question 19: Do you think you can meet the _________ given by our teacher ?.
  A. deadline B. line C. dead D face
  Question 20: The twins look so much alike that almost no one can____them____
  A. take....apart B. tell....away C. tell....apart D. take....on
  Question 21: Everyone can join our club, _____________ age and sex.
  A. not mention B. in case of C. in place of D. regardless of
  Question 22: The strike was caused by the_________ of two workers.
  A. dismiss B. dismissing C. dismissed D. dismissal
  Question 23: Look! The yard is wet. It______ last night.
   
  Gửi ý kiến

  Liên kết Trường - Phòng - Sở

  Trắc nghiệm sở thích khi chọn ngành học

  Toán lớp 11

  Trắc nghiệm Vật Lý lớp 12

  Phim hoạt hình Tom & Jerry